Me-koulu

Me-koulu – jossa yksikään oppilas ei syrjäydy

Yhä useampi lapsi ja nuori uhkaa jäädä peruskoulussa ilman riittäviä taidollisia ja tiedollisia valmiuksia päästäkseen elämässä eteenpäin. Syrjäytymisvaara on merkittävin niiden nuorten osalta, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Heitä on joka kuudes ikäluokasta. Noin 10 000 nuorta jokaisesta ikäluokasta jää ilman jatkokoulutusta.

Kääntääksemme tämän kehityksen suunnan, olemme kehittäneet uudenlaisen koulukonseptin, jota kutsumme me-kouluksi. Tavoitteenamme on muuttaa suomalaisia kouluja siten, että yksikään lapsi tai nuori ei syrjäydy peruskoulussa ja löytää itselleen koulutuspaikan.

Me-koulussa rakennetaan kodin ja koulun kasvatusyhteisöä sekä varmistetaan tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen moniammatillinen tuki ja harrastukset yhdessä maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Olemme käynnistäneet kaksi me-koulupilottia: me-koulu Espoo ja me-koulu Lohja

Lue lisää: me-koulun pääarkkitehti Matti Rimpelän ajatuksia konseptin kehittämisestä.