Hyvästä mittaa? Yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen vaativaa mutta mahdollista

Suomessa tehdään paljon hyvää. Mutta tämän tärkeän työn vaikutusta yhteiskuntaamme on ollut vaikea mitata. Tästä syystä Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, STEA, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ARVO ryhtyivät vuosi sitten selvittämään, minkälaisia vaikutuksia erilaiset yhteiskunnalliset toimijat, yritykset ja järjestöt todellisuudessa saavat aikaiseksi. Hyvän mitta -hanke kokosi ensimmäistä kertaa yhteen tärkeimmät yhteiskunnallista hyvää edistävät rahoittajatahot arvioimaan resurssien vaikuttavaa käyttöä.

Hyvän mittaan valikoitui poikkeuksellisen monipuolinen joukko yhteiskunnallisia haasteita ratkovia toimintoja liikuntaharrastuksista vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisemisestä asuinalueiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Näitä eri hankkeita arvioimaan kutsuttiin maan parhaita arvioitsijatahoja: Nordic Healthcare Group, Ramboll, Owal Group, Kuntoutussäätiö, Vaikuttava yritys ja Synergos.

Oikopolkuja ei ole. On aloitettava aina ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan todellisista tarpeista.

Hyvän mitan ykkösvaihe on saatu päätökseen. Hankkeessa koottiin Suomessa kipeästi kaivattuja esimerkkejä käytössä olevista vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä.

Yhteisen harjoituksen keskeisenä tuloksena oli yhteisen vaikuttavuusketjun tuottaminen. Vaikutusten arviointi rakentuu askel askeleelta yhteiskunnallisten tarpeiden ja selkeiden tavoitteiden pohjalta. Lisäksi arvioinneissa nousi esille data-analytiikan hyödyntämisen tärkeys. Oikeat mittarit löytyvät helpommin, kun kaivetaan kaikki tarvittava tieto esille.

Tehdään hyvää oikein ja todistetusti.

Hyvän mitta seminaari katsottavissa osoitteessa: http://areena.yle.fi/1-4134122

Lue lisää: Hyvän Mitta -hankkeen materiaalipankki löytyy täältä >